belasting op sparen omlaag

Eind augustus 2015 werd bekend dat de belasting op sparen omlaag gaat. Deze belasting is thans nog 30% van een fictieve spaarrente van 4%. Omdat het werkelijke percentage spaarrente inmiddels onder de 1% is gezakt is er veel weerstand tegen deze belasting. Het kabinet heeft nu besloten om het fictieve percentage te verlagen van 4% naar 2.9%. Ook wordt de vrijstelling verhoogd van 21.330 euro per persoon naar 25.000 euro per persoon. De grote meerderheid van de spaarders gaat er financieel op vooruit met deze maatregel. Er is berekend dat alleenstaande spaarders die meer dan 240.000 euro spaartegoed hebben meer gaan betalen. De kleine spaarders hoeven minder geld af te dragen terwijl de grote spaarders moeten meer gaan betalen. De baten heffen de lastenverlichting op en hierdoor kost het de overheid geen geld.