hoogste spaarrente

KNAB kwartaal sparen (tot 1.80%)
SNS maxisparen
– Argenta internet sparen
– Zwitserleven internet spaarrekening
– Regiobank eigen huis sparen
– ABN AMRO vermogens spaarrekening
– ASR internet sparen
– Delta Lloyd internet
– ING bonusrenterekening
– OHRA internet
Sparen in het buitenland

Deposito

De hoogste spaarrente krijg je bijna altijd op een deposito. Dit is een spaarrekening met een vast rente percentage en een vaste periode.
Er kan geen geld tussentijds van de rekening afgehaald worden. Daarom keert de bank een hogere rente uit. Men moet bij een deposito dus zeker weten dat men het geld kan missen en niet eerder nodig heeft dan de afgesproken einddatum. De Bigbank in Estland gaf de hoogste rente (3.05%, looptijd 5 jaar, januari 2014). In januari 2015 is dit gezakt naar 2.35%. Argenta bank uit Belgie gaf 3.00% met een looptijd 5 jaar in 2014. Een jaar later was dit gezakt naar 2.30%. Op deposito rente sparen is meer informatie te vinden.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert dat rekeninghouders hun geld terugkrijgen van de bank als deze haar verplichtingen niet meer kan nakomen.
Er is wel een maximum bedrag gesteld van 100.000 euro per rekeninghouder per bank. Ook moet de bank aangesloten zijn bij het depositogarantiestelsel.Het is daarom verstandig om bedragen hoger dan 100.000 euro te verspreiden over meerdere banken zodat men altijd zijn geld terug krijgt. Bij het Icesave bank debacle verspeelden veel mensen geld doordat ze meer dan 1 ton hadden ingelegd. De hoge rente van 5% en het feit dat de bank uit het (westerse) Ijsland kwam lokten veel klanten aan. Op de website van de Nederlandse Bank kan men zelf opzoeken of de bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel.

belasting op sparen omlaag

Eind augustus 2015 werd bekend dat de belasting op sparen omlaag gaat. Deze belasting is thans nog 30% van een fictieve spaarrente van 4%. Omdat het werkelijke percentage spaarrente inmiddels onder de 1% is gezakt is er veel weerstand tegen deze belasting. Het kabinet heeft nu besloten om het fictieve percentage te verlagen van 4% naar 2.9%. Ook wordt de vrijstelling verhoogd van 21.330 euro per persoon naar 25.000 euro per persoon. De grote meerderheid van de spaarders gaat er financieel op vooruit met deze maatregel. Er is berekend dat alleenstaande spaarders die meer dan 240.000 euro spaartegoed hebben meer gaan betalen. De kleine spaarders hoeven minder geld af te dragen terwijl de grote spaarders moeten meer gaan betalen. De baten heffen de lastenverlichting op en hierdoor kost het de overheid geen geld.